Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6

Cách chọn 1 case và bo mạch chủ máy pc - Phần 1

PC Build – How to Choose a Case and Motherboard – DIY in 5 PC Build Part 1

792 lượt xem
THEO DÕI138

PC Build – How to Choose a Case and Motherboard – DIY in 5 PC Build Part 1


cách chọn 1 case và bo mạch chủ máy pc - Phần 1


We’re going to show you how to build your own PC, component by component. In this video we will focus on the case and the motherboard. In later episodes we will cover the CPU, RAM, storage, video card, power supply, and cooling.

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ