Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6

Cách chọn 1 case và bo mạch chủ máy pc - Phần 1

PC Build – How to Choose a Case and Motherboard – DIY in 5 PC Build Part 1

1.172 lượt xem
THEO DÕI 146

PC Build – How to Choose a Case and Motherboard – DIY in 5 PC Build Part 1


cách chọn 1 case và bo mạch chủ máy pc - Phần 1


We’re going to show you how to build your own PC, component by component. In this video we will focus on the case and the motherboard. In later episodes we will cover the CPU, RAM, storage, video card, power supply, and cooling.

Danh mục: Tin học

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu