TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Lời "cảm ơn" trong tiếng Anh nói như thế nào ?

Lời "cảm ơn" trong tiếng Anh nói như thế nào ?

Đến muộn thì xin lỗi thế nào?

Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng Anh

Lời

1.    Cách nói trong giao tiếp thông thường, thân mật


-    Cheers = Thanks ( Cách nói thân mật)
-    Thank you for coming here today! – Cảm ơn đã đến đây ngày hôm nay.
-    Thank you very much! – Cảm ơn rất nhiều!
-    Thank you! – Cảm ơn!
-    Thanks a lot! – Cảm ơn rất nhiều!
-    Thanks for your kind words! – Cảm ơn anh/chị đã góp ý/chỉ bảo.
-    Thanks! – Cảm ơn!
-    That’s very kind of you. –  Anh/chị thật tốt.
-    You’re so helpful. – Anh/chị thật tốt

2.    Thể hiện sự trang trọng, lịch sự.

-    How kind you are to help me. – Thật tốt khi bạn có thể giúp tôi.
-    Many thanks for your assistance in our project. – Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị trong dự án của chúng tôi.
-    Thank you for spending time with me. – Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi.
-    Thank you for talking the trouble to help me. I do appreciate it. – Cảm ơn đã chia sẻ với tôi vấn đề này. Tôi thực sự trân trọng điều đó.

 

Toomva.com - Chúc các bạn học tiếng Anh thành công! 

 

BÀI LIÊN QUAN

Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: prefer, would prefer, would rather
Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: pref...
CẤU TRÚC "HƠN" TRONG TIẾNG ANH: prefer, would...

Cấu tạo từ  và Cách dùng từ  trong Tiếng Anh
Cấu tạo từ và Cách dùng từ trong T...
Trong bài học này chúng ta sẽ học về c&aa...

Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh
Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng A...
Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh >> Câu hỏi "How" ...

Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Cũng như khi bạn đọc báo Tiếng Việt vậy. - Đọc báo giúp bạn ti...