TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh

Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh

>> Câu hỏi "How" trong tiếng Anh
>> Cách thành lập câu hỏi với từ để hỏi

Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh


1.Đưa ra đề xuất, gợi ý

Để đưa ra một lời đề nghị hoặc một lời gợi ý, ta có thể dùng các từ sau: let’s, what about, how about, why not.

-Let’s: Ta có thể dùng câu trúc câu mệnh lệnh bắt đầu bằng “Let’s” (Let us): đề nghị ai đó cùng làm một việc gì với mình.

Let’s + bare infinitive

Ex:

+Let’s go home. Mom is waiting for us. = Chúng ta hãy về nhà thôi. Mẹ đang đợi chúng ta đấy.

+Let’s go to the cinema. = Chúng ta hãy đi xem phim đi.

-What about…? / How about…?: Đưa ra gợi ý làm một việc gì đó 


What about + Noun/Noun phrase/V-ing…?

How about + Noun/Noun phrase/V-ing…?
Ex:

+How about going out for lunch? = Ra ngoài ăn cơm trưa được không?

+What about a glass of beer? = Một ly bia nha?

+What about going out for a walk? = Ra ngoài đi dạo chút nhé?

- Why not…?: Gợi ý hay lịch sự đề nghị người đối diện làm gì 

Why not + bare infinitive …?

Why don’t we/you + bare infinitive …?

Ex:

+Why don’t we play soccer in the rain? = Tại sao chúng ta không chơi đá banh dưới trời mưa nhỉ?

+Why not have a bath? = Sao không đi tắm?

2.Lời yêu cầu (request)

- Để yêu cầu ai làm việc gì đó một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng verb-ing:

Would you mind + verb-ing…?

Do you mind + verb-ing…?

Ex:

+Would/ Do you mind helping me for a few minutes? = Bạn có phiền giúp tôi ít phút được không?

+Would/ Do you mind not smoking? (Please don’t smoke.) = Xin đừng hút thuốc.

+Would/ Do you mind opening the window? (Please open the window.) = Phiền bạn mở giùm cửa sổ. / Vui lòng mở giùm cửa sổ.

-Hỏi xin phép một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng if.
Do you mind + if-clause (present tense)… ?

Would you mind + if-clause (past tense)… ?

Ex: 

+Do you mind if I smoke? = Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc?

+Would you mind if I opened the window? = Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?

=> Chú ý: câu trả lời No (không) hoặc Not at all (không có gì) được dùng để cho phép trong cấu trúc Would/ Do you mind if… ? (nhưng chúng ta thường thêm vào những từ khác nữa để làm cho ý nghĩa thật rõ ràng.) 

Ex:

+Do you mind if I look at your paper? = Bạn có phiền không nếu tôi xem nhờ báo của bạn?

. No, please do. = Không, xin cứ xem.

+Would you mind if I used your handphone? = Bạn có phiền không nếu tôi dùng điện thoại cầm tay của bạn?

. No, please do. = Không, xin cứ tự nhiên.

=>Chú ý: Hai cấu trúc đưa ra lời đề nghị này có sự khác nhau về mức độ lịch sự: “Would you mind…” có phần lịch sự hơn “Do you mind…”. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ nên hai cấu trúc này có thể được sử dụng như nhau trong các tình huống giao tiếp trang trọng.

 

>>> Chúc các bạn ngày mới ấm áp, làm viêc, học tập hiệu quả!

BÀI LIÊN QUAN

Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Cũng như khi bạn đọc báo Tiếng Việt vậy. - Đọc báo giúp bạn ti...

Các lỗi căn bản khi học tiếng Anh
Các lỗi căn bản khi học tiếng Anh
Các lỗi căn bản khi học tiếng Anh  - Ph&aacu...

Hướng dẫn dịch phụ đề cho video
Hướng dẫn dịch phụ đề cho video
Nếu bạn muốn dịch video để nâng cao kỹ năng dịch, học tiếng An...

Bí quyết học tiếng anh qua phim phụ đề song ngữ
Bí quyết học tiếng anh qua phim phụ ...
Học tiếng Anh qua phim có phụ đề song ngữ sẽ giúp bạn ham mê m...