GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Đến muộn thì xin lỗi thế nào?

Xuất bản 28-09-2015

Đến muộn thì xin lỗi thế nào?

- Bài 2: Nói xin chào và Tạm biệt

Đến muộn thì xin lỗi thế nào?

1.    Sorry I’m late. = Xin lỗi, tôi đến muộn
2.    The bus was late. = Xe bus tới muộn
3.    The traffic was terrible. = Giao thông thật kinh khủng
4.    I couldn’t find a parking spot. = Tôi không thể tìm được chỗ đậu xe
5.    I got lost came here. = Tôi bị lạc khi tới đây
6.    I was tied up in a meeting. = Tôi bị kẹt ở một cuộc họp
7.    I just lost track of time. = Tôi không để ý đến thời gian
8.    I overslept. = Tôi ngủ quên 
9.    My alarm didn’t go off. = Đồng hồ báo thức của tôi không reo
10.    I had to wait ages for a bus. = Tôi phải đợi xe bus cả thế kỷ

=> Chúc các bạn học tập vui vẻ <=