GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Lời chào cuối thư bằng tiếng Anh

Xuất bản 23-06-2016

Lời chào cuối thư bằng tiếng Anh

Mỗi một lá thư dù là nội dung gì thì chúng luôn có những cấu trúc riêng: mở đầu, phần thân và kết thúc. Có những các nào đề kết thư các bạn cùng liệt kê nhé. 

Những câu thường dùng khi viết thư tiếng Anh

Hỏi và viết địa chỉ bằng tiếng Anh

Lời chào cuối thư bằng tiếng anh

1.    All for now, = Bây giờ xin dừng bút, 

2.    Best wishes, = Chúc mọi sự tốt lành, 

3.    Bye for now! = Bây giờ tạm biệt nhé! 

4.    Bye-bye, = Tạm biệt, 

5.    Good-bye for now, = Bây giờ xin chào tạm biệt nhé, 

6.    Hoping to hear from you soon. = Hy vọng sớm nhận được tin của bạn. 

7.    I have to go to work now. I will write again. = Tôi phải đi làm bây giờ. Tôi sẽ viết lần nữa. 

8.    I'd better sign off now. = Tốt hơn tôi nên dừng bút bây giờ.

9.    I'm too sleepy to write any more. = Tôi buồn ngủ quá không thể viết thêm nữa. 

10.    Later, = Hẹn lần sau, 

11.    Look forward to seeing you next week. = Mong gặp bạn vào tuần sau. 

12.    Love, = Thân mến, 

13.    See you! /See ya! = Hẹn gặp lại! 

14.    Talk to you later, = Lần sau nói tiếp, 

15.    That's all I have time to write now. = Bây giờ tôi viết như thế là đủ rồi.

16.    Write soon! = Hãy sớm trả lời thư nhé!

17.    Yours truly, /Yours sincerely, /Yours, /Sincerely, /Very truly yours, = Kính thư,