GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Laws of Nature – Những quy luật tự nhiên

Xuất bản 28-06-2017
Laws of Nature – Những quy luật tự nhiên
The water we drink, gets in our body and is thrown out in 4 hours, else we will fall ill.
Nước mà chúng ta uống, đi vào cơ thể và bị đẩy ra ngoài trong vòng 4 giờ, nếu không sẽ sinh bệnh.

The air we breathe, has to be thrown out in 1 minute, else we will die.
Không khí mà chúng ta hít thở, phải được tống ra trong vòng 1 phút, nếu không chúng ta sẽ chết.

What about negative emotions like hatred, anger, jealousy, insecurity ... we hold in our body for days, months and years. If these negative emotions are not thrown out regularly it props up into psycho-somatic diseases.
Những cảm xúc tiêu cực như thù hận, giận giữ, ghen tuông, bất an,...chúng ta giữ mãi trong người cả ngày, suốt tháng, bao năm. Nếu không rũ bỏ những thứ cảm xúc tiêu cực này luôn luôn, sẽ sinh bệnh trong thân tâm.

And meditation and prayers are safest way to dissolve these emotions. Have a healthy life ahead ...
Thiền và cầu nguyện là cách an toàn nhất làm tan biến những cảm xúc này. Hãy luôn hướng tới một cuộc sống lành mạnh... src: coviet