TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Biểu hiện sự tức giận trong tiếng Anh

Biểu hiện sự tức giận trong tiếng Anh

Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh

Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng Anh

Biểu hiện sự tức giận trong tiếng Anh

1.    Certainly not:Chắc chắn là không.

2.    Come off it: Đừng có mà giở cái giọng ấy ra.

3.    Get lost: Biến đi

4.    Get of my back!: thôi đi.

5.    Get out off here: cút/ Biến khỏi đây(biến đi).

6.    How irritating! Tức thật đấy!.

7.    I am in a rage: tao đang bực đấy.

8.    I blew a fuse: Tôi rất tức giận.

It burns me up!: Nó làm tao phát cáu.

9.    I've run out of patience: tao hết kiên nhẫn rồi.

10.    Lay off, will you?: thôi đi có được không?

11.    Make yourself scarce: Tránh xa tao ra.

12.    Not a chance: Không thể nào.

13.    Nothing doing: Hoàn toàn sai.

14.    Shut up: Im đi.

15.    That's enough: Đủ rồi đấy.

16.    That's not true: Không đúng.

17.    They reach the boilling point: Họ giận sôi cả người.

 

BÀI LIÊN QUAN

Cách thể hiện sự đắt, rẻ trong tiếng Anh.
Cách thể hiện sự đắt, rẻ trong tiếng...
Cách thể hiện sự đắt, rẻ trong tiếng Anh. - Dấu câu và cách sử...

Russia kindergarten improves kids' health with 'cold bucket challenge' - 'Đổ nước đá lên đầu' để cải thiện sức khỏe cho trẻ
Russia kindergarten improves kids' h...
A kindergarten in Russia has run a program in which childr...

Bài phát biểu đầy cảm xúc của Sano Yeb - Yeb Sano's emotional speech
Bài phát biểu đầy cảm xúc của Sano Y...
During his speech, Sano added an unscripted pledge to fast...

Giới thiệu Toomva phiên bản mới
Giới thiệu Toomva phiên bản mới
1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine...