Học Tập

LỌC THEO:

Camtasia 9/3: Ghi, chỉnh sửa, chia sẻ

Camtasia 9/3: Record, Edit, Share
Learn the Camtasia recording process, complete basic video edits, and successfully share a video. 0:15 - Prepare to record your screen 0:46 - Camtasia editor overview 1:13 - Start a ...
Engsub
1.015 lượt xem

Phỏng vấn sinh viên JESULY GUTIERREZ

Student Interviews JESULY GUTIERREZ
Phỏng vấn sinh viên JESULY GUTIERREZ
Song Ngữ
984 lượt xem

Hướng Dẫn Thắt Nút Thắt Cánh Nơ

How to Tie the Bowline Knot
Hướng Dẫn Thắt Nút Thắt Cánh Nơ-How to Tie the Bowline Knot
Song Ngữ
977 lượt xem

Mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên

Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (...
Văn hóa lớp học (Thúc đẩy xuất sắc cho tất cả) Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (Promoting Excellence for All)
Engsub
965 lượt xem

PowerPoint Import và Slide

Camtasia 9/3: Import PowerPoint Slides
Nhập các slide PowerPoint trực tiếp vào Camtasia và nhanh chóng chỉnh sửa chúng để phù hợp với tường thuật âm thanh.
Engsub
948 lượt xem

Phỏng vấn sinh viên NICOLE SILVA

Student Interviews NICOLE SILVA
Phỏng vấn sinh viên NICOLE SILVA
Song Ngữ
946 lượt xem

TOP ART VIDEO: Vẽ Nhân vật phản diện!

TOP ART VIDEO: Draw GOOD GUYS as Villains! Amazin...
Những thử thách nghệ thuật đầy cảm hứng này là một trong những video thử thách nghệ thuật hàng đầu của tôi.
Engsub
922 lượt xem

Phỏng vấn sinh viên KYLE ROJAS

Student Interviews KYLE ROJAS
Phỏng vấn sinh viên KYLE ROJAS
Song Ngữ
903 lượt xem

Làm thế nào để vẽ đầu và khuôn mặt / chân dung với Steve Huston PHẦN 1

How to Draw the Head and Face / Portrait with Stev...
We've decided to release an entire 3 hour video lesson from our New Masters Academy subscription library to give you an idea of the quality of content you can expect from our Web sit...
Engsub
872 lượt xem

Giới thiệu TechSmith Snagit 2018

TechSmith Snagit 2018 Overview
Giới thiệu TechSmith Snagit 2018
Engsub
851 lượt xem

phỏng vấn sinh viên NORIEL MOSTAJO

Student Interviews NORIEL MOSTAJO
phỏng vấn sinh viên NORIEL MOSTAJO
Song Ngữ
827 lượt xem