Học Tập

LỌC THEO:

Camtasia 9/3: Ghi, chỉnh sửa, chia sẻ

Camtasia 9/3: Record, Edit, Share
Learn the Camtasia recording process, complete basic video edits, and successfully share a video. 0:15 - Prepare to record your screen 0:46 - Camtasia editor overview 1:13 - Start a ...
Engsub
1.172 lượt xem

Phỏng vấn sinh viên JESULY GUTIERREZ

Student Interviews JESULY GUTIERREZ
Phỏng vấn sinh viên JESULY GUTIERREZ
Song Ngữ
1.163 lượt xem

Mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên

Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (...
Văn hóa lớp học (Thúc đẩy xuất sắc cho tất cả) Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (Promoting Excellence for All)
Engsub
1.131 lượt xem

Hướng Dẫn Thắt Nút Thắt Cánh Nơ

How to Tie the Bowline Knot
Hướng Dẫn Thắt Nút Thắt Cánh Nơ-How to Tie the Bowline Knot
Song Ngữ
1.130 lượt xem

Phỏng vấn sinh viên NICOLE SILVA

Student Interviews NICOLE SILVA
Phỏng vấn sinh viên NICOLE SILVA
Song Ngữ
1.098 lượt xem

TOP ART VIDEO: Vẽ Nhân vật phản diện!

TOP ART VIDEO: Draw GOOD GUYS as Villains! Amazin...
Những thử thách nghệ thuật đầy cảm hứng này là một trong những video thử thách nghệ thuật hàng đầu của tôi.
Engsub
1.073 lượt xem

PowerPoint Import và Slide

Camtasia 9/3: Import PowerPoint Slides
Nhập các slide PowerPoint trực tiếp vào Camtasia và nhanh chóng chỉnh sửa chúng để phù hợp với tường thuật âm thanh.
Engsub
1.070 lượt xem

Phỏng vấn sinh viên KYLE ROJAS

Student Interviews KYLE ROJAS
Phỏng vấn sinh viên KYLE ROJAS
Song Ngữ
1.063 lượt xem

Các loại sinh viên trong lớp của bạn

The Types Of Students In Your Class
The Types Of Students In Your Class
Engsub
1.029 lượt xem

Giới thiệu TechSmith Snagit 2018

TechSmith Snagit 2018 Overview
Giới thiệu TechSmith Snagit 2018
Engsub
1.028 lượt xem

Làm thế nào để vẽ đầu và khuôn mặt / chân dung với Steve Huston PHẦN 1

How to Draw the Head and Face / Portrait with Stev...
We've decided to release an entire 3 hour video lesson from our New Masters Academy subscription library to give you an idea of the quality of content you can expect from our Web sit...
Engsub
1.018 lượt xem

phỏng vấn sinh viên NORIEL MOSTAJO

Student Interviews NORIEL MOSTAJO
phỏng vấn sinh viên NORIEL MOSTAJO
Song Ngữ
974 lượt xem