Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Camtasia 9: Thanh công cụ bổ trợ PowerPoint

Camtasia 9: PowerPoint Add-In Toolbar

1.418 lượt xem
THEO DÕI 521

Learn how easy it is to record a presentation in PowerPoint with the Camtasia Addin Toolbar. Then edit your video in Camtasia and share it with others. 0:13 - Open the PowerPoint addin toolbar 0:22 - Enable the PPT addin toolbar 0:44 - Enable audio 0:52 - Webcam features 1:16 - Other recording options 1:48 - Enable system audio 2:29 - Start a recording 2:36 - End a recording

Danh mục: Học Tập

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu