Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Camtasia 9/3: Ghi, chỉnh sửa, chia sẻ

Camtasia 9/3: Record, Edit, Share

807 lượt xem
THEO DÕI474

Learn the Camtasia recording process, complete basic video edits, and successfully share a video. 0:15 - Prepare to record your screen 0:46 - Camtasia editor overview 1:13 - Start a recording 2:13 - Finish a recording 2:58 - Complete simple video edits 4:00 - Save a project 4:16 - Share a video to the web

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ