Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Vạn lý trường thành Trung Quốc

The Great wall of China (World Wonder)

366 lượt xem
THEO DÕI241

The Great wall of China (World Wonder) - Vạn lý trường thành Trung Quốc(kỳ quan thế giới)

Luyện Nghe Từ