Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng Anh có bao nhiêu thì?

How many verb tenses are there in English?

1.180 lượt xem
THEO DÕI137

How many verb tenses are there in English? 


Tiếng Anh có bao nhiêu thì?


How many different verb tenses are there in a language like English? At first, the answer seems obvious — there’s past, present, and future. But it isn't quite that simple. Anna Ananichuk explains how thanks to something called grammatical aspect, each of those time periods actually divides further. 

Luyện Nghe Từ