Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

This Is What You Came For - Calvin Harris ft. Rihanna

This Is What You Came For - Calvin Harris ft. Rihanna

564 lượt xem
THEO DÕI17

This Is What You Came For - Calvin Harris ft. Rihanna

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ