Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Shawn Mendes & Camila Cabello - I Know What You Did Last Summer LYRICS (Cover)

Shawn Mendes & Camila Cabello - I Know What You Did Last Summer LYRICS (Cover)

3.214 lượt xem
THEO DÕI0

Shawn Mendes & Camila Cabello - I Know What You Did Last Summer LYRICS (Cover)

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ