Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Treat You Better - Shawn Mendes

Treat You Better - Shawn Mendes

381 lượt xem
THEO DÕI15

Treat You Better - Shawn Mendes

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ