Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Side to Side - Đi Hai Hàng

Ariana Grande ft. Nicki Minaj

65 lượt xem
THEO DÕI63

Học tiếng Anh qua bài hát Side to Side - Đi Hai Hàng-Ariana Grande ft. Nicki Minaj

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ