Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Heaven By Your Side

A1

4.740 lượt xem
THEO DÕI1720

Học tiếng Anh qua bài hát Hear Me Cry - Với giọng nữ buồn, và phát âm tiếng Anh chậm nên chúng ta có thể luyện nghe rất dễ dàng


 

Luyện Nghe Từ