Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Phản Ứng Của Chú Cún Pitbull Với Cái Chết Của Mufasa Trong Vua Sư Tử

Pitbull Puppy’s reaction to Mufasa’s death in The Lion King

102 lượt xem
THEO DÕI32

Phản Ứng Của Chú Cún Pitbull Với Cái Chết Của Mufasa Trong Vua Sư Tử-Pitbull Puppy’s reaction to Mufasa’s death in The Lion King

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ