Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nhanh chóng theo dõi sự nghiệp của bạn trong y học

Fast track your career in medicine

738 lượt xem
THEO DÕI484

Các khóa học sau đại học của chúng tôi được giảng dạy bởi các chuyên gia trong lĩnh vực của họ, và sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến thức để làm việc ở mức cao trong lĩnh vực y tế và y tế đã chọn của bạn. Hãy nghe từ các học giả và sinh viên của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các chương trình giáo dục y tế chuyên nghiệp của chúng tôi.

Danh mục Y tế, Dược
Luyện Nghe Từ