Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8

Người Ngoài Hành Tinh Thời Cổ Đại - Phần 3 tập 1

ANCIENT ALIENS ( SEASON 3 )

736 lượt xem
THEO DÕI156

ANCIENT ALIENS ( SEASON 3 ) - Người Ngoài Hành Tinh Thời Cổ Đại - Phần 3 tập 1


 


Những hành vi bạo lực kinh hoàng như những vụ tử tự tập thể, hiến tế con người, những nghi lễ khủng khiếp... Nguyên nhân do con người trong lịch sử đã mang những tham vọng sở hữu kiến thức từ thế giới khác. Họ là những con người có tư tưởng tiêu cực? Liệu có phải là họ bị mất trí hay thực sự đã có tiếng nói vang vọng trong tâm trí của họ, do người ngoài hành tinh thôi thúc họ? Và nếu như vậy, họ chỉ đơn giản là hiểu sai những thông điệp mà họ nhận được? Hoặc có thể sinh vật ngoài hành tinh đã có một chương trình nham hiểm? Phần 3 của bộ film tài liệu này tiếp tục trình bày lý luận và học thuyết của các nhà du hành vũ trụ cổ đại, khảo cổ học và các văn bản trong lịch sử về bằng chứng liên hệ giữa con người và sự sống ngoài trái đất. 


 

Luyện Nghe Từ