Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nếu Loài Mèo Thống Trị Thế Giới...

If Cats Ruled The World...

298 lượt xem
THEO DÕI67
Nếu Loài Mèo Thống Trị Thế Giới...-If Cats Ruled The World...
Danh mục Video Hài
Luyện Nghe Từ