Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Một trong ba đứa trẻ Trung Quốc đang phải đối mặt với một nền giáo dục khải huyền

One in three Chinese children faces an education apocalypse

2.466 lượt xem
THEO DÕI143

One in three Chinese children faces an education apocalypse


Một trong ba đứa trẻ Trung Quốc đang phải đối mặt với một nền giáo dục khải huyền


Project REAP hopes to overcome an yawning gap in childhood development between rural and urban China.


 

Luyện Nghe Từ