Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Microsoft HoloLens: Đối tác nổi bật với Case Western Reserve University

Microsoft HoloLens: Partner Spotlight with Case Western Reserve University

766 lượt xem
THEO DÕI484

Đối với giáo dục, Microsoft HoloLens sẽ giúp tạo bước nhảy vọt đáng kinh ngạc về năng suất, sự cộng tác và đổi mới. Xem cách Microsoft HoloLens biến đổi cách chúng ta dạy giải phẫu và sự hiểu biết của chúng ta về cơ thể con người khi chúng ta giúp chuẩn bị cho thế hệ bác sĩ tiếp theo.


 


Tìm hiểu thêm về Microsoft HoloLens tại http://www.Microsoft.com/HoloLens.

Danh mục Y tế, Dược
Luyện Nghe Từ