Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

VimedixAR de CAE Santé avec Microsoft HoloLens

VimedixAR de CAE Santé avec Microsoft HoloLens

678 lượt xem
THEO DÕI485

Bộ mô phỏng siêu âm VimedixAR của CAE Healthcare mang đến mức độ học tập và học tập mới với việc bổ sung HoloLens. Bây giờ, sinh viên y khoa có thể mở rộng, xoay, xoay các bộ phận giải phẫu thực tế, hoặc trả chúng về vị trí của họ trong cơ thể của người lùn, trong một môi trường đào tạo y tế và tăng cường thực tế.

Danh mục Y tế, Dược
Luyện Nghe Từ