Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bắt đầu tuần lễ thời trang New York với JAMBOX

New York Fashion Week Starts With JAMBOX

3.095 lượt xem
THEO DÕI 1841

Tuần lễ thời trang New York với JAMBOX - New York Fashion Week Starts With JAMBOX 


Một số câu tiếng anh trong video:
- I want to hear my music = Tôi muốn nghe âm nhạc
- listening to music influences my design. = thì nghe nhạc ảnh hưởng đến thiết kế của tôi.
- what’s being created = sự sáng tạo
- you know harmonies, soils, fairy .. = bạn biết sự hoà quyện, tâm hồn, câu chuyện


 


 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu