Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bắt đầu tuần lễ thời trang New York với JAMBOX

New York Fashion Week Starts With JAMBOX

2.789 lượt xem
THEO DÕI1725

Tuần lễ thời trang New York với JAMBOX - New York Fashion Week Starts With JAMBOX 


Một số câu tiếng anh trong video:
- I want to hear my music = Tôi muốn nghe âm nhạc
- listening to music influences my design. = thì nghe nhạc ảnh hưởng đến thiết kế của tôi.
- what’s being created = sự sáng tạo
- you know harmonies, soils, fairy .. = bạn biết sự hoà quyện, tâm hồn, câu chuyện


 


 

Luyện Nghe Từ