Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Mèo Phản Ứng Khi Có Kẻ Già Mạo Mình

Cats React to fake Cats

76 lượt xem
THEO DÕI32
Mèo Phản Ứng Khi Có Kẻ Già Mạo Mình-Cats React to fake Cats
Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ