Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Trở thành nhà thiết kế thời trang

Becoming a Fashion Designer

5.568 lượt xem
THEO DÕI 1833

Học tiếng Anh Trở thành nhà thiết kế thời trang - Becoming a Fashion Designer 


Một số câu tiếng anh trong video:
- We known each other since we were twelve; = Chúng tôi biết nhau từ hồi mười hai tuổi
- I have a formal training in fashion = Tôi được đào tạo chính thức về thời trang
- When we are designing we have this dialogue: = Khi chúng tôi thiết kế thường có kiểu bàn bạc thế này
- it's not going to be easy. = mọi việc sẽ không dễ dàng
- We took a business class right = Chúng tôi theo một lớp kinh doanh

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu