Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Trở thành nhà thiết kế thời trang

Becoming a Fashion Designer

4.561 lượt xem
THEO DÕI1506

Học tiếng Anh Trở thành nhà thiết kế thời trang - Becoming a Fashion Designer 


Một số câu tiếng anh trong video:
- We known each other since we were twelve; = Chúng tôi biết nhau từ hồi mười hai tuổi
- I have a formal training in fashion = Tôi được đào tạo chính thức về thời trang
- When we are designing we have this dialogue: = Khi chúng tôi thiết kế thường có kiểu bàn bạc thế này
- it's not going to be easy. = mọi việc sẽ không dễ dàng
- We took a business class right = Chúng tôi theo một lớp kinh doanh

Luyện Nghe Từ