Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6

Luyện nghe tiếng Anh level 6 - Trò chuyện tiếng Anh hàng ngày - Học tiếng Anh Nghe hiểu

English Listening Practice Level 6 - Daily English Conversation - Learn English Listening Comprehension

4.458 lượt xem
THEO DÕI 778

English Listening Practice Level 6 - Daily English Conversation - Learn English Listening Comprehension

Danh mục: Thể loại khác

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu