Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Kung Fu Training Scene - Cảnh Luyện Võ

Kung Fu Panda (2008)

378 lượt xem
THEO DÕI79

Kung Fu Training Scene - Cảnh Luyện Võ-Kung Fu Panda (2008)

Luyện Nghe Từ