Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video



Chưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6

Luyện nghe tiếng Anh cho người mới bắt đầu - Luyện nghe tiếng Anh Cấp độ 5

Listening English Practice Level 5 Improve Listening Skill Learn to Speak English Fluently

802 lượt xem
THEO DÕI 522

Listening English Practice Level 5 Improve Listening Skill Learn to Speak English Fluently

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu