Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

học tiếng anh qua phim hoạt hình tập 1

learn English through cartoon part 1

2.028 lượt xem
THEO DÕI5

learn English through cartoon part 1

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ