Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Kỳ nghỉ ở Hồng Kông

Hong Kong Vacation Travel Guide

492 lượt xem
THEO DÕI126

Kỳ nghỉ ở Hồng Kông


Hong Kong Vacation Travel Guide 


Hong Kong, a former British territory, is one of the most densely populated places in China and in the world. You’ll find quiet neighborhoods full of temples and a dazzling skyline loaded with shopping and dining opportunities.

Luyện Nghe Từ