Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Kỹ thuật chuyền bóng trong bóng chuyền

How to Set a Volleyball

4.283 lượt xem
THEO DÕI1733

Kỹ thuật chuyền bóng trong bóng chuyền


Trong môn bóng chuyền có rất nhiều kỹ thuật: Đệm bóng, bắt móng, bo bóng... Clip sau sẽ hướng dẫn, cung cấp cho chúng ta một số kỹ năng cũng như một số từ vựng về bóng chuyền, kỹ thuật cơ bản đỡ và chuyền bóng bằng hai tay.


 

Luyện Nghe Từ