Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Làm sao để bạn trai Hạnh phúc?

How To Make Your Man Happy

20.055 lượt xem
THEO DÕI295

Làm sao để bạn trai của bạn hạnh phúc...


How To Make Your Man Happy


 

Luyện Nghe Từ