Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách làm khoai tây chiên

How To Make French Fries

11.120 lượt xem
THEO DÕI1682

Cách làm khoai tây chiên 


Học tiếng anh Cách làm khoai tây chiên - How To Make French Fries 


Một số câu tiếng anh trong video:
- just to make sure they dry. = để chắc chắn rằng chúng đã khô
- Then take them out of the oil = Sau đó tôi lấy khoai ra
- Enjoy! = Thưởng thức nào!
- Be sure to give this one a go, guys. = Hãy thử làm món này đi các bạn.
- It is absolutely beautiful. = Nó cực kỳ ngon.

Luyện Nghe Từ