Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách tạo trứng hình trái tim ngày Valentine

How to Make a Heart Shaped Egg Valentines Day

4.146 lượt xem
THEO DÕI1682

Cách tạo trứng hình trái tim ngày Valentine


Học tiếng anh Cách tạo trứng hình trái tim ngày Valentine - How to Make a Heart Shaped Egg - Valentines Day


Một số câu tiếng anh trong video:
- Start by putting your egg into boiling water = Bắt đầu bằng việc bỏ trứng vào trong nước sôi
- You can serve it with a salad = Bạn có thể ăn với salad
- for a nice healthy lunch. = cho bữa trưa ngon miệng.
- Once the egg has cooled down, = Khi trứng nguội đi
- which we washed out earlier = đã được rửa sạch

Luyện Nghe Từ