Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Cách tạo trứng hình trái tim ngày Valentine

How to Make a Heart Shaped Egg Valentines Day

4.378 lượt xem
THEO DÕI 1763

Cách tạo trứng hình trái tim ngày Valentine


Học tiếng anh Cách tạo trứng hình trái tim ngày Valentine - How to Make a Heart Shaped Egg - Valentines Day


Một số câu tiếng anh trong video:
- Start by putting your egg into boiling water = Bắt đầu bằng việc bỏ trứng vào trong nước sôi
- You can serve it with a salad = Bạn có thể ăn với salad
- for a nice healthy lunch. = cho bữa trưa ngon miệng.
- Once the egg has cooled down, = Khi trứng nguội đi
- which we washed out earlier = đã được rửa sạch

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu