Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Lịch sử những đôi cánh thiên thần của Victoria’s Secret 2008

History of Victoria Secret’s Angel Wings 2008

13.225 lượt xem
THEO DÕI1725

Học tiếng Anh: Lịch sử những đôi cánh thiên thần của Victoria’s Secret - History of Victoria Secret’s Angel Wings.


Xem thêm: Moves Like Jagger, Victoria's Secret 


 


 

Luyện Nghe Từ