Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Trận chiến lịch sử Fulford 1066

The Battle of Fulford 1066 AD

511 lượt xem
THEO DÕI129

The Battle of Fulford 1066 AD


Trận chiến lịch sử Fulford 1066


Final years of the Vikings Age. Old King Edward the Confessor dies heirlessly in early 1066. The fight for the English throne emerges. Harold Godwinson, William of Normandy and Harald Hardrada are the main pretenders willing to grab the crown. 

Luyện Nghe Từ