Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7

English for you 3 - Bài 4: Ở trang trại

English For You (80 Lessons) Level 3 Lesson 4 On the farm

384 lượt xem
THEO DÕI2970

English for you 3 - Bài 4: Ở trang trại


Level 3 Lesson 4 On the farm

Luyện Nghe Từ