Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Dễ dàng Updos cho tóc ngắn: Twisted Low Búi tóc

Easy Updos for Short Hair: Twisted Low Chignon

966 lượt xem
THEO DÕI287

Dễ dàng Updos cho tóc ngắn: Twisted Low Búi tóc

Luyện Nghe Từ