Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bí mật về giấc ngủ hoàn hoàn để buổi sáng thức dậy dễ dàng.

The Secret for the Perfect Sleep and Easy Morning Wake-Up

1.311 lượt xem
THEO DÕI143

The Secret for the Perfect Sleep and Easy Morning Wake-Up


Bí mật về giấc ngủ hoàn toàn để buổi sáng thức dậy dễ dàng. 


How to fall asleep fast at night  and wake up easily the morning? Fitness trainer Craig Ballantyne writes a blog about healthy eating and sound sleep. He’s developed the formula for the perfect night’s sleep and easy morning wake-up.

Luyện Nghe Từ