Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Những bí mật hài hước của Google

Fun Google Secrets

1.134 lượt xem
THEO DÕI3028

Những bí mật hài hước của Google 


Fun Google Secrets. When we think Google, most of us think search engine – a website where you type words 

Luyện Nghe Từ