Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đã từng ghét Shark Kevin O'Leary cho đến khi xem clip này

Shark Tank US Hay nhất

614 lượt xem
THEO DÕI434

Shark Tank US


Đã từng ghét Shark Kevin O'Leary cho đến khi xem clip này

Tags: Shark Tank
Luyện Nghe Từ