Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bản tin đầu tư hôm nay

Today's Investor News

6.023 lượt xem
THEO DÕI1717

Học tiếng Anh Thương mại Bản tin đầu tư hôm nay - Today's Investor News 


Một số câu tiếng anh trong video:
- sensors, radar = cảm biến, ra-đa
- and other technologies = và những công nghệ khác
- about nearby driving conditions. = về điều kiện giao thông xung quanh.
- Literally, Monday showed business investment = Thật vậy, số liệu hôm thứ 2 cho thấy mức đầu tư thương mại

Luyện Nghe Từ