Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Con gái của John McCain ám chỉ Trump trong bài phát biểu tưởng niệm

John McCain's daughter alludes to Trump in memorial speech

1.594 lượt xem
THEO DÕI3051

John McCain's daughter alludes to Trump in memorial speech


Con gái của John McCain ám chỉ Trump trong bài phát biểu tưởng niệm

Luyện Nghe Từ