Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách Cắt Tóc Cho Con Gái

How to Cut a Girl’s Hair

36 lượt xem
THEO DÕI67

Cách Cắt Tóc Cho Con Gái-How to Cut a Girl’s Hair

Luyện Nghe Từ