Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bên dưới phần nổi của tảng băng

What's below the tip of the iceberg- - Camille Seaman

2.575 lượt xem
THEO DÕI3026

Bên dưới phần nổi của tảng băng 


What's below the tip of the iceberg- - Camille Seaman
Chúng ta đều biết nguyên lý tảng băng trôi 1 phần nổi 7 phần chìm. Nhưng chúng ta có biết rằng 7 phần chìm ấy ẩn chứa những bí mật gì? hãy xem video để được giải đáp. 


 

Danh mục Vật lý
Luyện Nghe Từ