Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

đội bí mật của tôi

My secret team

1.180 lượt xem
THEO DÕI4

"My secret team"  is a short story for kids. This story give you some fresh time after intension. Besides, you can learning English and improve your listening skill.Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ