Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2

2. Bạn khỏe không?

2. How are you?

704 lượt xem
THEO DÕI727

Bài 2. Bạn khỏe không?


Follow Me - Learning English Course.


Học tiếng Anh qua video youtube


Xem thêm bộ video học tiếng Anh: ENGLISH FOR YOU (Có phụ đề tiếng Việt)

Luyện Nghe Từ