Tag: Từ vựng

LỌC THEO:

Butterfly - Cánh Hồ Điệp

Nhu Mễ
4.448 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Waiting for You - Chờ Em

MONO
4.298 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Sold Out - Lột Xác

Hawk Nelson
4.297 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Positions - Vị Trí

Ariana Grande
4.184 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt